Biztonság

Homályosság – svédországi tanulmányok

Régóta ismert tény,hogy a levegõben lévõ részecskék rendkívüli megterhelésnek teszik ki a szélvédõt,és olyan hatással vannak az üvegre,mint a homokfúvás.
Az ablaktörlõk miatti szélsõséges mechanikai igénybevétel karcolásokat és lyukakat hoz létre, amelyek helytelenül törik meg a fényt,és jelentõsen rontják a szélvédõn keresztül történõ kilátást.E nemkívánatos jelenség neve a szélvédõ homályossága.

Ennek ellenére sok autó szélvédõje olyan kopott,hogy a vezetõk, különösen sötétben vezetve,vagy amikor a nap a látóhatár szélén van,nem képesek idõben észrevenni az úton vagy az út mellett lévõ tárgyakat.Számos kutatási eredmény egybehangzóan bizonyítja,hogy veszélybe kerül a közúti biztonság,ha kopott szélvédõjû autók közlekednek az utakon.

A Közúti és Közlekedési Kutatóintézet tanulmányai

1993-ban a Közúti és Közlekedési Kutatóintézet,egy független svédországi kormányhivatal,tanulmányt végzett annak megállapítása céljából,hogy az úton lévõ akadályok észlelési távolsága hogyan változik a szélvédõ állapotától és a vezetõ látásának élességétõl függõen.

A tanulmány egyértelmû kapcsolatot tárt fel a szélvédõ kopottsága és a vezetõ hosszabb reakcióideje között.Ha a sötétben haladva jármûvek jönnek szembe,a rendkívül kopott
szélvédõn kinézõ vezetõ észlelési távolsága akár 15%-kal rövidebb is lehet,mint az új szélvédõn kinézõ esetében.A nagyon kopott szélvédõ és a rövid látótávolság kombinációja
azt jelenti,hogy a jármûvezetõ észlelési távolsága körülbelül 25%-kal,azaz konkrétan 20 méterrel csökken.Becslések szerint a közúton közlekedõ jármûvek 5%-ának rendkívül kopott a szélvédõje.Ez azt jelenti,hogy minden ötszázadik vezetõ észlelési távolsága körülbelül
25%-kal rövidebb.

Az objektív mérési módszer iránti igény

Néhány éve a Svéd Gépjármû-ellenõrzési Rt.megszigorította a szélvédõk állapotára vonatkozó követelményeit.Egyre több szélvédõt szûrnek ki kopás,repedések és kõfelverõdés
miatt,miközben a kisebb sérüléseket szenvedett szélvédõket kijavítják.A homályosság mérésére vonatkozó biztonsági szabványok létrehozása objektív és megbízható módszert tesz
szükségessé,amely méri a szélvédõ sérülései által okozott káprázást.Erre azonban még várni kell.

2000-ben a Svéd Gépjármû-ellenõrzési Rt.tanulmányt készített a meglévõ mérési módszerekrõl és a különféle típusú berendezésekrõl.A tanulmányok vizsgálták a stabilitást,a mérési pontosságot és az egyezést.Színezett szélvédõkön is mérték a mûszerek tulajdonságait,és tanulmányozták,hogy a szélvédõn belüli szennyezõdés és pára hogyan befolyásolja a mérési eredményeket.

Számos tömegtesztet is végrehajtottak annak érdekében,hogy a jól megalapozott határértékek alapján fogalmazzanak meg javaslatot a szélvédõ kopásának értékelésére a jármûvek
ellenõrzésekor.Arra a következtetésre jutottak,hogy a megfelelõség határértéke ne legyen kevesebb,mint
2,5 SLI*,és ne legyen több,mint 3,0 SLI*. Ez 50%-os látóképességnek felel meg,amikor már szemüvegre van szükség a jogosítványhoz.

-----------------------------------------------------------
* Az SLI (szórt fény index)kifejezést a DIN 52298 számú német szabvány definiálja.A tesztelt berendezés ben az SLI megfelel az optikai tengelyhez képest 1,8 °-os diffúziós szögben áthatoló fénysugár és a szélvéd_fényátereszt_képessége szorzatának.